Ara 312013
 

Türk Tamgaları

Bir çok batılı kaynağa göre yazının icadı, Sümerlere, M.Ö. 3300 yıllarına kadar uzanır.

Başka kaynaklarda ise, Göktürk tamgalarının (harflerinin) yaklaşık aynı yıllarda ortaya çıktığı tezi var. (http://kokturukce.blogspot.com/2008/09/gktrk-yazlarnn-harflerinin-kkeni-4.html )

Türk TamgalarıTürklerin Anadolu’ya geçiş öykülerini belirginleştiren bulgulardan biri de Samsun ili, Terme-Ambartepe ve Salıpazarı Yeşilköy’de bulunmuş olan Runik Türk Kaya Yazıt ve Tamgalarıdır. Ayrıntılı bilgilere
http://www.onturk.net/onturk-betik-samsun-tamgalari.html ilmeğinden ulaşmak mümkün. Benzer yazıt ve tamgalara Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde rastlanmış.

Türk tamgaları konusunda çeşitli araştırmalar var: TRT tarafından yayınlanan “Karlı Dağlardaki Sır” belgeselinin yapım, yönetim ve metin yazarlığını Servet Somuncuoğlu yapmış.

Bir araştırmacı, gazeteci, yazar, fotoğraf sanatçısı ve TRT yapımcısı olan Servet Somuncuoğlu, “Taştaki Türkler” yapıtıyla tamgaları bilimsel bir çalışmaya uygun şekilde arşivlemiş. Üstelik bu arşivi “copyright” ile sınırlamaksızın başka araştırmacıların kullanımına açmış. Ne yazık ki bu özgün araştırmacımızı henüz 49 yaşındayken, 5 Ağustos 2013 tarihinde bir kalp krizi nedeniyle kaybettik.

Tamgalar (damgalar) aslında hayvancılığın gelişmesi ile sürülerin birbirine karışmamasını sağlama konusunda kaçınılmaz bir zorunluluk gibi görünüyor. Damgalanmış hayvanlardan oluşan sürülerdeki hayvanların karışması, böylelikle kolayca engellenebilir. Daha sonra da bu tamgalar bölgeleri ve taşınmazları işaretlemek amacıyla kullanılmış olmalı.

Araştırmacılar, tamgaların aynı zamanda dinsel işaretler olarak kullanıldığını belirtiyor. Özellikle Saymalı Taş bölgesi bu açıdan tam bir açık hava müzesi niteliğinde. Servet Somuncuoğlu bu bölge için şunları söylemiş:

“Kırgızistan’da Tanrı Dağları’nın kollarından Aladağlar üzerinde bulunan ‘Saymalı Taş’a 11 bilim adamıyla birlikte gittik ve burada başka birşey var düşüncesiyle 12 ayrı ülkede çalışma imkânı elde ettik. Geçen yıl 20 gün Kanada, Toronto, Ottowa, Montreal bölgesinde çalıştık. Saymalı Taş’ta 10.000 kaya üzerinde yapılmış 100 bin resim var ve biz bunların 6.000 tanesini fotoğrafladık.”

Türk TamgalarıBu alanda yer alan kaya resimleri binlerce yıllık bir süreç içinde işlenmiş. Kullanılan aletler ise çakmak taşından yapılmış el baltaları. Bölgenin tarihçesinin 15 bin yıl öncesine değin uzandığı söyleniyor.

Görünen odur ki kaya resimleri zaman içinde tamgalara, tamgalar da yazıya evrilmiştir. Göktürk alfabesinde 4 ünlü ve 34 ünsüz harf (tamga) bulunmaktadır. Bütün bu harflerin geçmişinde kaya resimlerindeki tasvirler yatıyor.

Tamgalar sadece taş yapıtlarda değil, kilim ve halı desenlerinde de kullanılmış. Bazı araştırmacılar kilim ve halı desenlerinin izini sürerek göç yollarını ve göç dalgalarını belirlemeye çalışıyor.

Tamgalar, yazının ortaya çıkışını anlamlandıran, kaya resimleriyle ilintisini somutlaştıran nesneler. Öyle görünüyor ki bu konuda yapılan araştırmalar, tarihin yeniden yazılmasına neden olacak.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Kaynaklar:
http://www.youtube.com/watch?v=XJYYbLDqgcY
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201307170060
http://www.ancientscripts.com/turkic_runes.html
http://onturk.wordpress.com/tag/saymalitas/
http://en.wikipedia.org/wiki/Saimaluu_Tash
http://www.kesiflerdunyasi.com/ilk-medeniyetler/244-sumerler